J/70

Gran One Design

Gran Seil har lang tradisjon med one design seil. Terje Wang, designsjef og daglig leder av Gran Seil er en av Norges mest meritterte seiler og har tatt de fleste seiere med egen produsserte seil. Seilere med Gran Seil gjør det sterkt i nesten alle one design feltene og vi jobber hardt for å sørge for at de som seiler med våre seil alltid har et konkurranse fortrinn. Et godt eksempel er de siste årene med vekst i Express klassen hvor vi har testet og utviklet nye seil, hvor flere og flere seilere velger å gå over til Gran Seil.

Et tett samarbeid med seilerne, designavdeling i eget hus og muligheter til egen produksjon for å utforske og teste er grunnpilarene som gjør at nettopp at du bør velge våre seil.