Flyvende Forseil

Flyvende forseil

Med flyvende forseil mener vi seil som ikke er festet i selve riggen, men i tilknytning til riggen, som spinnaker, gennaker og code seil. De kan godt være på rull, men det er ikke en del av primærriggen. De fire ulike kategoriene på flyvende forseil har ulik bruk og bruksområdet. Ta gjerne kontakt for å finne ut av hvilket seil som er best tilpasset din seiling, være det tur eller regatta.

Spinnaker

Gennaker

Code 0

Code-1