Stikkordsregister

Stikkordsregister
15/01/2018 GranBloggen

Stikkordsregister

Vi vet at det er mange ulike fag-begreper og en terminologi som er vanskelig å følge. Her har vi laget et lite stikkordregister som forhåpentligvis kommer deg til gode.

1. gangs ettersyn er inkludert for alle nye seil. Med det så går vi igjennom seilet ditt etter den første sesongen for å forsikre deg at seilet er som tenkt.

Akterstag er staget som holder masten bakover. Det går fra toppen av masten og ned i hekken på båten. Det finner ulike akterstagsløsninger, enkel, dobbel og med hanefot.

AT-Kabel er en tosjonstiv line som brukes i forbindelse med avtagbare rullesystemer til Code og Gennaker seil. Gran Seil bruker liner fra Hampigjan som er uten sidestykke og har satt en ny markedsstandard.

Busstriper er striper lagt i seilet for at seileren raskt og enkelt kan se profilen i seilet og ut ifra det trimme seilet optimalt

Clewblock er det hjulet som sitter i skjøtehjørnet på et rullestorseil. Det er et clewboard med en blokk som sørger for at uthalet drar seilet tilbake samtidig som det får et moment ned mot bommen.

Clewboard er et beslag som blir satt på i skjøtehjørnet på selvslående fokker. Clewboarded styrker og stabiliserer skjøtehjørnet og i tilfellet av selvslående fokker er det nødvendig med et langt og bredt beslag for å kunne gi ulike trimmemuligheter samtidig som å passe på belastninger og stabilitet

Code-0 er enkelt forklart som en stor lett og flat genoa som strekker seg fra baugspyd eller liknende og helt tilbake til cockpit. Et seil som man skal kunne krysse med i lette vinder og som gjør at du oppnår full skroghastighet raskt, spesielt på slør. Seilet monteres på avtagbart rulleforstag.

Code-1 er en hybrid mellom Code-0 og Gennaker. Seilet er laget i storm spinnakerduk og er ideelt for turseiling. Seilet er litt mindre enn code-0 og gennaker, og er flatere enn en gennaker, men dypere code-0. Seilet har egenskaper som gjør det lett håndterbart og det monteres på avtagbart rulleforstag.

Dukkompensator er gods som legges inn i forliket på en rullegenoa for å kompensere mot kreftene som oppstår når du reduserer seilarealet ved å rulle litt av seilet inn. Dukkompensator kan være av skum eller tau som er sydd inn.

Fokk er definisjonen på forseil som ender foran salingshorn. Fokk er utsøkt seil for å kunne seile høyt opp mot vinden, men har sine ufordeler i lett slør og på lens.

Forlikstape blir brukt i forliket på et seil for at det skal kunne heises igjennom et profil, som for eksempel forstagsprofilen.

Forseil er en fellesbetegnelse på seil du heiser foran masten. Se Genoa, Fokk, Gennaker, Spinnaker, Code

Forstagsinnfestning er punktet hvor forstaget er festet til baugen av båten eller i masten.

Forsterkning er en betegnelse brukt på forsterkninger i seilet. Gjerne skjøteforsterkning eller reveforsterkning. Forsterkningene skal ha en buet fasong for å fordele kreftene best mulig.

Fortriangel er triangelet mellom forstag og mast. Dette er utgangspunktet til et forseil, alt utover det regner vi på i prosent (%). For eksempel er en 140% genoa 40% større en fortriangelet.

Fullspilet storseil betyr at spilene er gjennomgående i hele seilet. Fordelen er stabilitet og holbarhet. Seilet blafrer mindre og kreftene blir fordelt ut.

Gennaker en asymetrisk spinnaker. Et stort flyvende forseil som brukes på lens og slør. Seilet er populært i både tur og regatta. Seilet festes foran forseil på et baugspyd eller badeplattform og kan lett håndteres ved bruk av en strømpe eller et avtagbart rullesystem.

Genoa er et stort forseil som har en overlapp med sailingshornene på masten. Seilet går utover fortriangelet og starter på 110%. Genoa har et negativt akterlik for å best mulig bære kreftene og for å komme rundt masten i slag. Seilet har som regel ikke spiler, men på større båter kan det være en fordel. En standard Genoa ligger på rundt 140% av fortriangelet, men det hele avhenger av båt og da løsninger på båten.

Hals er betegnelsen på hjørnet i seilet du fester nede i båten. For eksempel halshjørnet på en genoa eller fokk fester du nederst ved forstagsinnfestning i båten. Storseilet fester du nede i masten ved bommen.

Hardværsfokk kan også betegnes som en «4’er» er en mindre fokk som tåler mer vind. Seilet er meget robust og kan være meget egnet for både tur og regatta.

Headboard er et beslag som blir satt på i toppen av storseil for å styrke og stabilisere.

Krengning er begrep på at båten legger seg over på siden. Mye krengning er ikke positivt med tanke på båtens potensiale. Flatere seil kan gjøre at man reduserer krengning og øker sikkerhet og komfort.

Lensetakler er løpende «akterstag» som går i bakkant av mast ved forstagsinnfestning og ned til hekken av båten for å holde forstaget stram. Taklene er med på å kontrollere krumningen i masten i samarbeid med checkstag.

Lik er betegnelsen på sidene  av seilet. Begrepet er delt opp i de ulike delene av seilet. Forlik, underlik og akterlik. Forliket er fremre liket av seilet fra toppen og ned til halsen. Akterliket er bakkant av seilet fra topp til skjøtehjørnet og underlik er nederste siden av seilet fra skjøtehjørnet til halshjørnet

Lus også kalt «tell tales» på engelsk er tråder plassert i seilet som skal gi en indikasjon på luftstrømmen. Å trimme et seil eller seile etter lusene betyr at du jobber for å få en optimal luftstrøm igjennom seilene. Lusenes plassering avhenger av type seil. Storseil har som regel kun lus i akterliket, mens en Genoa har kun i forliket. En Fokk har begge deler da seilet får riktig informasjon inn i seilet (forliket) og riktig informasjon ut av seilet grunnet at seilet har spiler (i akterliket).

Lusvindu er et rundt vindu i forliket av seilet ca. 1/3 opp. Vinduet brukes for å kunne se lus i bakkant av seilet.

Løpende Rigg er betegnelsen for tauvært og annet bevegelig utstyr som utgjør en funksjon til seil og rigg.

Masteprofil er sporet storseilet skal opp i masten.

Mesan er «storseilet» på den bakerste masten på båten, hvis du har to eller flere master.

Prosent % brukes for å forklare størrelsen på for eksempel et forseil. Utgangspunktet er fortriangelet mellom forstaget og masten som er 100% og alt utover det triangelet vil få en annen prosent sats ut ifra størrelsen på triangelet. For eksempel er en 140% genoa 40% større en fortriangelet.

Rev er betegnelsen på å redusere seilføring. Et rev på et storseil er en forsterkning lagt inn i seilet i forlik og akterlik med en stor og sterk malje eller webbing. Det er vanlig med rev i turseil, gjerne 1 eller 2 rev.

Revebånd er et bånd som går mellom revene og igjennom seilet. Båndet blir lagt for å forsterke underlik og akterliket i områder hvor det blir ekstra belastning ved reving.

Rigg er et annet ord for mast

Salingshorn er spredere som sørger for at vantene får en korrekt avstand fra masten og går ned i dekk. Uten salingshorn kunne vi ikke ha like høye rigger som vi har nå, da vinkelen på vantene ville blitt feil.

Scrim er innerlaget i laminerte seil, det er løse tråder som er lagt ut i ønsker retning og fungerer seil seilets armeringsnett.

Seilnummer er for å identifisere ulike båter som seiler regatta. Båten blir registrert i Norlys og seil som er målt inn og klar for regattabruk kan ha seilnummer. Seilnummer monteres ikke på fokker da de ikke overlapper storseilet.

Seilpose kommer med alle seil vi leverer ut. Posen er for bruk når seilet er brettet sammen og skal stues bort.

Skjøtehjørnet er betegnelsen på hjørnet i seilet du fester skjøtet i.

Sleider er vogner eller plastelementer som benyttes for å tre inn i masteprofilen. Sleider sørger for at seilet er koblet til masten, selv når seilet er nede. Alternativet er en forlikstape, da må seilet tres inn hver gang det heises.

Spalte er et utrykk som omhandler luftstrømmen mellom forseil og storseil. En god spalte er hvor storseil og forseil harmonerer og luftstrømmen flyter så effektivt som mulig igjennom seilet som igjen skaper kraft.

Spiler brukes til å bedre utgangen til et seil og er med på å stive opp seilet. Tradisjonelt er spiler kun noen meter i akterliket, men med nye seil og konstruksjoner ser vi at bruken av spiler er større. Fullspilet seil tåler mer påkjenninger og holder bedre form over lengre tid enn et seil uten spiler.

Spinnaker er et lenseseil som festes på en spinnakerbom, i skjøtehjørnet og topp. Seilet kan se ut som en boble fra avstand og er populært i regatta, mens turseilere heller bruker gennakere og code seil. Spinnaker er det seilet som lar deg seile lavest kurs med vinden.

Stikkordsregister:

Cunningham er en strammemulighet mellom halsen og første revepunkt på forliket. Funksjonen er for å kunne stramme ned forliket uten å dra mer på fallet.

Stormfokk er en liten fokk som skal benyttes i storm og hardt vær. Kommer gjerne med stagkroker, eller en «lomme (sleave)» som kan benyttes for å heise seilet utenpå et innrullet forseil.

Stormseil fellesbetegnelse på seil som brukes i storm og hardt vær. Seilene er mindre og bygget opp av tykkere duk enn vanlige seil for å takle kreftene ofte i orange dacron duk.

Storseil er «hovedseilet» på båten som heises opp i masten og strekkes ut på bommen. Storseilet bidrar til stabilitet i båten og er sentrert over båtens tyngdepunkt.

Stående Rigg er betegnelsen for alle statiske elementer rundt riggen. Forstag og mast er eksempler.

Topp av seilet er det hjørnet av seilet som skal heises i topp.

Trimline er et tau som går i akterliket eller underliket av seilet og strammer opp liket ved bruk. Ved å trekke i trimlinen komprimerer du for eksempel akterliket og kan sørge for at seilet ikke blafrer ved optimal trim. Sørg for å slippe opp trimlinen etter hard bruk da komprisjonen av duken kan være skadelig over tid.

Tryseil er et storm- «Storseil» som du heiser i masteprofilen under storm. Merk at man kan få montert et høyt rev som kan erstatte tryseilet.

Uthal er tauet som du fester i skjøtehjørnet på storseilet. Tauets funksjon er å stramme opp seilet bakover for å utnytte profilen i seilet, eller slakke opp i mindre vinder. Uthall på rullestorseil brukes til å trekke seilet ut av bommen.

UV-Duk er en beskyttende duk som ligger i akterliket og underliket av et seil som står på rull. Duken skal stå imot UV-stråler som tærer på seilduken når seilet står rullet inn. Duken må skiftes ut fra tid til annen og holbarhet avhenger av hvor mye UV duken blir eksponert for i løpet av et år.

Varp er betegnelsen på den langsgående trådretningen i en vevet duk.

Veft er betegnelse på den tverrgående trådretningen i en vevet duk.