Polysterspleis

Polysterspleis
28/02/2019 Jacob Haug

Spleis på Polyesterfall

Spleis av Polyestertau. Må ikke brukes på dyneema! Brukes bla. til fall til spinnakere, fortøyningstau, storseilskjøte med utveksling. Våre venner på Southern Cross Spars viser og forklarer i denne videoen. Southern Cross Spars er et riggverksted som holder til på Blommenholm utenfor Oslo. Vi anbefaler Southern Cross Spars til alle typer riggjobber.
Les mer på www.southerncross.no