Smittevern

Gran Seil har vært med i kampen mot covid-19 siden oppstarten av pandemien i Norge tidlig Mars. Vi produserer og leverer ulike produkter til kommuner, helse og tannlege sektoren med gode tilbakemeldinger og resultater

Smittefrakker

Smittefrakker

Antiviral duk

Antiviral duk – Deaktiverer og ødelegger virus