Classic Storseil

High Performance Cruising

High Performance Cruising (HPC) er et  begrep vi bruker på våre turseil som holder en høyere standard. Alle seilene blir designet, utviklet og spesifisert for å sørge for at seilene gir båten den best tenkte ytelse ut i fra bruk. Godt design i kombinasjon av riktig duk skaper en god fasong i seilet som gjør at kreftene blir riktig distribuert og skaper mer fremoverrettet kraft og mindre krenging, som fører til økt sikkerhet, komfort og seilglede. 


Storseilet er elementært for alle seilbåter og sammen med forseilet ditt skaper fremdrift og balanse.

 

 


 

Det viktigste når du skal kjøpe seil er å vite hva du kjøper og hva du trenger. Gran HPC seil inkluderer mange elementer som vi ser på som standard, men som ellers er elementer i seil du må spørre om. Les under for mer informasjon om de ulike standard elementene som følger med et Gran HPC storseil

 

Revebånd

Revebånd er et bånd som går mellom revene og igjennom seilet. Båndet blir lagt for å forsterke underlik og akterliket i områder hvor det blir ekstra belastning ved reving. Revebånd øker levetiden på seilet.

Alle Gran HPC kommer med revebånd som standard.

Seilnummer

Seilnummer er for å identifisere ulike båter som seiler regatta. Båten blir registrert i Norlys og seil som er målt inn og klar for regattabruk kan ha seilnummer. Seilnummer monteres ikke på fokker da de ikke overlapper storseilet.

Ved kjøp av Gran Seil er seilnummer inkludert i kjøpet. Oppgi seilnummer ved bestilling

Cunningham

Cunningham er en strammemulighet mellom halshjørnet og første revepunkt på forliket. Funksjonen er for å kunne stramme ned forliket uten å dra mer på fallet.

Cunningham er standard på alle HPC seil

Trimliner

Trimline er et tau som går i akterliket eller underliket av seilet og strammer opp liket ved bruk. Ved å trekke i trimlinen komprimerer du for eksempel akterliket og kan sørge for at seilet ikke blafrer ved optimal trim. Sørg for å slippe opp trimlinen etter hard bruk da kompresjonen av duken kan være skadelig over tid.

Gran HPC storseil har også trimline funksjoner ved hvert rev.

Alle Gran Seil kommer med trimliner

Headboard

Headboard er et beslag som blir satt på i toppen av storseil for å styrke og stabilisere.

Spiler

Spiler brukes til å bedre utgangen til et seil og er med på å stive opp seilet. Tradisjonelt er spiler kun noen meter i akterliket, men med nye seil og konstruksjoner ser vi at bruken av spiler er større. Fullspilet seil tåler mer påkjenninger og holder bedre form over lengre tid enn et seil uten spiler.

Alle våre HPC storseil er fullspilet

Fullspilet

Fullspilet storseil betyr at spilene er gjennomgående i hele seilet. Fordelen er stabilitet og holbarhet. Seilet blafrer mindre og kreftene blir fordelt ut.

Rev

Rev er betegnelsen på å redusere seilføring. Et rev på et storseil er en forsterkning lagt inn i seilet i forlik og akterlik med en stor og sterk malje eller webbing. Det er vanlig med rev i turseil, gjerne 1 eller 2 rev.

Snakk med oss om du ønsker å endre plassering av revene.

Alle våre HPC storseil kommer med 2 rev som standard.

Lus

Lus også kalt «tell tales» på engelsk er tråder plassert i seilet som skal gi en indikasjon på luftstrømmen. Å trimme et seil eller seile etter lusene betyr at du jobber for å få en optimal luftstrøm igjennom seilene. Lusenes plassering avhenger av type seil. Storseil har som regel kun lus i akterliket over spilene.

Lus er standard på alle Gran seil

Sleider

Sleider er vogner eller plastelementer som benyttes for å tre inn i masteprofilen. Sleider sørger for at seilet er koblet til masten, selv når seilet er nede. Alternativet er en forlikstape, da må seilet tres inn hver gang det heises.

Alle HPC seil kommer med sleider og trykksleider (vogner) ved spilene.

Det starter med en duk

Kjernen til seilet ditt er hvilken type duk du ønsker å bruke. Type duk gir også forskjellige kombinasjoner av konstruksjoner, som videre skal reflektere ditt behov. Det er ikke slik at alle seil passer alle seilere og seilbåter, men det er enkelte seilduker og konstruksjoner som har et større spekter enn andre.

De ulike dukene

Cruising Laiminat (CL)

Cruising Laminat (CL-duk) kom som et resultat av nyvinnende teknologi og et ønske om å lage en mer stabil seilduk enn den tidligere dacron duken. I stedet for det tradisjonelle vevde materialet, begynte man å lage et «armeringsnett» av færre tråder som fungerer som et stabiliserende innerlag; kalt «Scrim». Scrimet blir da i seg selv et løst vev av tråder/ fibre, som blir laminert inn som kjernen av seilet. Det er viktig å påpeke at trådene i scrimmet ikke trenger å være vevet, og kan ligge oppå hverandre. Viktigheten er at trådene må kunne gå rett og gi en strekkstabilisering. Ved bruk av scrim unngår man også krymping man får i vevingen. Dvs. krymping i den bølgeformen trådene i vevet danner når de passerer over og under hverandre. Ved å kombinere fibre med forskjellige egenskaper i laminat som består av mange lag, kan man få duker som både har stor strekkfasthet og er slitesterke. Skissen viser en Laminatduk med et kraftbærende scrim, to tynne mylarfilmer, og til slutt beskyttende taffeta. Tafetta er en tynt vevet dacron duk som blir brukt til å forsterke seil.

Utviklingen på CL-duk har kommet langt og Gran Seil har alltid valgt å bruke de beste CL-dukene som er på markedet. I dag bruker vi CDX fra Contender som er uten sidestykke. CDX-Duken har fantastiske egenskaper og har gledet mange Gran Seil kunder. Trådene til CDX er laget med det de kaller ZigZag garn teknologi og lagt ut i vinkler som gjør at kreftene i seilet blir gjevnt fordelt utover panelene som resulterer i at seilet holder en fantastisk sesong over lengre tid og styrker seilingen i ulike vindstyrker. Lamineringsprossesen og selv lamineringen gjør at seilet også er mykt og gjør det enkelt å håndtere når du for eksempel skal pakke det på bommen. En myk overflate sørger for mindre slitasje og selve overflatebehandling av CDX duken minimerer også jordslagsproblematikken man så tidligere.

Dersom man skal ha reell nytte av laminatdukenes egenskaper, er det viktig at seilmakeren har et høyt kunnskaps- og ambisjonsnivå. Panellayouten er helt avgjørende for resultatet. Både når det gjelder formstabilitet og muligheten til helt nøyaktig å overføre den designede formen til seilet. Et radialskåret seil med få brede paneler er ingen god historie, men et seil med mange paneler, plassert på rett sted. Les om Bi-radiale og Tri-radiale seil lengre ned.

Dacron

Dacron er en vevet duk av polyester er den mest brukte og kjente seilduken vi har i dag. Styrken til duken ligger i trådretningene i veven, kjent som «varp» og «veft». Varp er betegnelsen på trådretningene som er langsgående, dvs innover i duken, mens veft er de tverrgående trådene (innslaget). Duken er meget slitesterk, tåler store påkjenninger og er et utmerket valg for mange turseilere, for eksempel de har tunge båter, eller mindre båter under 30 fot og de som skal seile lange distanser, som feks. en jordomseiling. Utfordringen med den tradisjonelle «veven» er at du ikke har tråder som går diagonalt og forankrer hele veven i alle retninger. Derfor blir dacron seil ofte levert i en «Cross Cut» konstruksjon slik at vevet ligger riktig i forhold til påkjenningene i seilet.  En annen svakheten med det vevde dacron duken er at den er vevet over og under hverandre. Dette skaper små avstander og gjør at duken strekker seg. Det kan bli et problem for en seilbåt som er avhengig av stabil fasong for å seile høyt på kryss, men er kanskje ikke så viktig for en seiler som kun ønsker å sløre og lense på tur. Produksjonen til vanlige dacron er også meget kostnadseffektiv sett mot andre duker, og satt sammen i en Cross Cut konstruksjon blir dacron seil meget prisgunstige for mange seilere. Det finnes utrolig mange ulike typer dacron duker, stive, myke, harde og faktisk radiale. Det å få riktig dacron duk til riktig bruk er essensielt.

Vi opplever hvert eneste år flere saker som omhandler kunder som har kjøpt dacron seil av en seilmaker eller direkte på internett og har enten fått for myk, ustabil eller for stiv duk til sitt bruk. Resultatet kan bli en dyr operasjon, men oftest at seileren må kjøpe helt nytt seil for å få noe glede av båten sin.

Polyester Laminat

A high modulus synthetic fibre made from carbon atoms. Unaffected by UV exposure and provides exceptionally low stretch. Each carbon filament thread is a bundle of many thousand carbon filaments. A single filament is a thin tube with a diameter of 5–8 micrometers and consists almost exclusively of carbon – arranged in a regular hexagonal pattern. Used also to reinforce composite materials – Carbon fibre reinforced polymers.

Vectran

A polyester based fibre, a aromatic polyester – half polyester, half aramid. As in aramid the aromatic ring makes it strong and stable, but has the benefits of a long chain molecule. Classified as a liquid crystal, as its molecules can form crystalline structures whilst still liquid. Gold in colour, has a modulus similar to aramid, but has less strength loss with flex. This is a benefit in endurance applications and for cruising sails where durability is key. Additional advantages of Vectran fibre include zero creep, high chemical and abrasion resistance and high tensile strength. The UV endurance is inferior to PET and PEN, but the degradation levels off over time, while aramid continues to degrade.

Cross Cut

Crosscut seil er også kjent for de fleste som «panel-seil», den vanligste og enkleste seilkonstruksjonen. Crosscut seilet er bygget opp av paneler som ligger vinkelrett (90°) på akterliket. Formen i seilet kommer fra utstnittet av panelene og hvordan de er sydd sammen. Panelene blir kuttet ut med en spesifikk form (snitt), og når de blir sydd sammen går seilet fra å være to-dimensjonalt til å bli tre-dimensjonalt, og herved får formen sin.  Det er Dacron duk som blir brukt til denne kontruksjonen, og styrken ligger i vevsorienteringen i duken. Med det mener vi at vevet er forsterket i varpretningen (langsgående tråder), da vanligvis med tjukkere/sterkere garn, eller med flere tråder. Duken ligger vinkelrett på akterliket grunnet at vevet alltid svakest hvis belastningen går diagonalt. For å sikre at et vevet seil opprettholder sin utformet form når den er fylt med luft, bør seilets paneler være orientert slik at så lite som mulig belastning føres langs forspenningen fra et gitt panel.

 

 

Bi-radial

I motsetning til Crosscut seil hvor panelene ligger en bestemt vei basert på akterliket, ligger panelene i radialseil i en retning ut ifra hjørnene. De to ulike begrepene er Bi-radial og Tri-radial som henholdsvis betyr to og tre retninger, dvs. retninger ut fra hvert av hjørnene i seilet. Et bi-radial seil har paneler i retning fra toppen og fra skjøtehjørnet. Panelene består av laminatduk som tåler strekk i alle retninger og gjør dette til spennende konstruksjoner hvor seilmakeren kan variere type duk etter bruk og trykk. Med flere paneler så får også seilmakeren en større mulighet til å påvirke formen i seilet. Det blir gjort innsnitt i hvert panel som når det settes sammen blir et mer stødig og formstabilt seil enn et crosscut seil. Bi-radiale konstruksjoner er mye mer teknisk krevende å lage og designe enn triradiale konstruksjoner da panelene er lengre og overgangen mellom panelene er viktig. Erfaring viser at Bi-Radiale seil fungerer bedre enn tri-radiale seil når du rever et rulleseil, om det er rulleforseil eller rullestorseil. Da ligger panelene i riktig strekkretning og øker holdbarhet og funksjonalitet. Det er derfor elementært at når du skal bestille et nytt seil at du vet hva slags bruk seilet skal benyttes til.

Tri-radial

I motsetning til Crosscut seil hvor panelene ligger en bestemt vei basert på akterliket og strekk i duken, ligger panelene i radialseil i en retning ut ifra hjørnene. Det er to ulike begrepenr på radial seil; Bi-radial og Tri-radial som henholdsvis betyr to og tre retninger, dvs. retninger ut fra hvert av hjørnene i seilet. I et tri-radialt seil er panelene lagt ut fra hvert hjørne og møtes i midten. Det er en avansert konstruksjon som gir seilmakeren muligheter til å lage en meget god form. Snittene som lager formen blir tatt i hvert eneste panel og ved bruk av en retningsstabil duk som tåler påkjenner i alle strekkretninger får man et meget godt seil hvor nøkkelord er stabilitet, form og holdbarhet. Panelene styrker belastningspunkter og gjør det mulig å kombinere ulike typer duk for å øke stabilitet og holdbarhet. Tri-radial konstruksjon brukes ofte i seil som ikke skal «rullereves», redusere seilareal ved innrulling. Det er en solid konstruksjon som gir deg et godt seil med samme fasong over lengre tid.

Performance Tape Sail

Performance Tape Sail (PTS) baserer seg på en kraftig baseduk som settes sammen i ulike paneler. Videre så tapes det på fiber direkte på topp av selve duken. Forskjellen med PTS og støpte seil er at fibrene ligger utenpå duken i stedet for å bli laminert inn i duken. På denne måten unngår du selve støpeprosessen og reduserer kostnaden på selve produksjonen. PTS seil er da et rimeligere alternativ til de som ønsker litt mer performance rettet seil. Svakheten til PTS er at de er litt tyngre enn støpte seil og er litt mindre holdbare.

Støpt

I støpte seil har man fordelen ved at man kan legge ut fibrene fritt over seilet i riktig retning for å ta imot kreftene. Under design prosessen blir hele fiber layouten lagt ut og vi kan enkelt simulere hvordan seilet skal ta form og hvor trykket i seilet ligger. På den måten får man et spesialkonstruert seil som er optimalt konstruert med tanke på styrke og vekt. Ved å kunne bestemme hvor fibrene ligger kommer også muligheten til å redusere antall fiber og unødvendig vekt som kommer ved en ferdig laminert duk. Seilet bygges fra bunn og opp og valg av fiber, laminering og lamineringsteknikk er essensielt med tanke på bruksområdet. To seil kan ha lik fiberlayout, men kan være konstruert og bygget med to forskjellige hensikter. Det er ikke gitt at et støpt seil kun er for de som ønsker high end regatta seil. Mange seilere ønsker også de mest optimale seilene når de skal ut på tur for å få best mulig seilopplevelse.

Les mer om støpte seil under HPR

Forsterkninger

Forsterkning er en betegnelse brukt på forsterkninger i seilet. Gjerne skjøteforsterkning eller reveforsterkning. Forsterkningene skal ha en buet fasong for å fordele kreftene best mulig.

Gran Seil har i alle år vært kjent for sine dråpeformede forsterkninger som et godt kvalitetstegn.

Ønsker du et tilbud? Send oss en Epost!

Mulighet til å laste opp bilder og filer

 

Kontakt oss

Båtdata

Annen informasjon

Hva trenger du hjelp til?

Maximum file size: 6MB