Dag Sem

Dag Sem
15/01/2018 Mads Severin Hassum-Olsen

Suverene seil, men til min overraskelse er de også flinke på rigg og utstyr. topp utvalg og folk som faktisk kan tingene. siste generasjon vintertrekk gjør vinteropplaget til en god opplevelse.